Träning vecka 33

Träning 4 h

Pass 1

Löpning med stavar 2.00 A1

Totalt 2.00

Pass 2

Rullskidor 15 min uppvärmning A1 sedan 45 min A2-A3 tempo där ni leker lite med pulsen och farten för att känna på skillnader på de olika nivåerna. Åk sedan lugnt 15 minuter.

Totalt 1.15

Pass 3

Älghuffs/löpning med stavar. Värm upp 10 min lugnt sedan 7*4 min A3 vila 1.30 puls ca 85% av maxpuls. Ni kan absolut försöka hitta ett kuperat område där ni kan variera mellan löpning, löpning med stavar samt älghuffs i samma drag. Kör ni ex ren löpning utför kan ni bara hålla stavarna i händerna i platt terräng springer ni med stavarna och uppför kör ni huffs.

+ XC Goldstyrka 0,15

Tot 1.00

7 timmarsveckan

Pass 1

Löpning med stavar 3.00 A1

Totalt 3.00

Pass 2

Rullskidor 15 min uppvärmning A1 sedan 0.45 i A2-A3 tempo där ni leker lite med pulsen och farten för att känna på skillnader på de olika nivåerna.

+ XC Goldstyrlka 0.15 (ta ett gammalt pass)

Totalt 1.30

Pass 3

Älghuffs/löpning med stavar. Värm upp 10 min lugnt sedan 7*4 min A3 vila 1.30 puls ca 85% av maxpuls. Ni kan absolut försöka hitta ett kuperat område där ni kan variera mellan löpning, löpning med stavar samt älghuffs i samma drag. Kör ni ex ren löpning utför kan ni bara hålla stavarna i händerna i platt terräng springer ni med stavarna och uppför kör ni huffs. XC Goldstyrka 0.15 Totalt

Totalt 1.15

Pass 4

Rullskidor stakning 30*30 sekunder max med 30 sekunder vila. Här handlar det om att kunna växla tempo och få ett rejält tryck i grejerna men med bra teknik. Ni kan gärna köra med frånskjut på den aktiva vilan.

Totalt 1.15