Magnus Nylander

Magnus NylanderNamn: Magnus Nylander

Bor: Stockholm

Uppgift XC Gold:

Kost & näringsrådgivare, Individuella analyser av bl.a. kroppsammansättning,. oxidativ stress, mjölksyra/laktat och antioxidant kapacitet.

Utbildning: Har utbildats och arbetat vid Karolinska institutet och Institute for BioMedical Research, Austin, Texas universitetet.

Yrke: Medicine doktor, forskare och tandläkare.

Meriter/Övrigt: Magnus har länge arbetet med och testat elitidrottare, främst norska och svenska längdskidåkare. Magnus forskning och kliniska arbete innefattar främst tung metalltoxikologi och hur olika faktorer (främst näringsbrister, fysisk träning, blodcirkulation, psykisk stress, läkemedel och miljögifter), står i relation till oxidativ stress eller obalanser mellanskadliga fria radikaler och skyddande antioxidanter, samt vad vi bäst kan göra för att skydda oss. En betydande del av arbetet handlar om att eliminera riskfaktorer, stärka kroppens försvarssystem och skapa förutsättningar för optimera så väl psykisk som fysisk prestationsförmåga.